/user_upload/Test/Elberadweg_Torgau1_SDittrich_caa.jpg

Afdruk

Uitgever:

Samenwerkingsverband „Germany's Top River Routes“

c/o Ruhr Tourismus GmbH

Centroallee 261

46047 Oberhausen

E-Mail: info(at)ruhr-tourismus.de

Directeur:
Axel Biermann
Thorsten Kröger

Voorzitte RvB:
Bruno Sagurna

Handelsregister:
HRB 21124 , Duisburg
Ust.-Id.: 196884225

Typo3-Installatie:
BGP Benning, Gluth & Partner Oberhausen

Hosting:
Ritter Technologie GmbH

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die verwijzen naar materiële of immateriële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijk of grove nalatigheid verweten kan worden. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

 

Voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod alsook op buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussiefora, linkdirectory's, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases over wiens inhoud externe schrijfbeurten mogelijk zijn. Voor illegale, incorrecte of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie, is de aanbieder van de bedoelde pagina, en niet degene die een link naar de betreffende publicatie heeft, aansprakelijk.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten te respecteren van de afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, om afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en door hemzelf gecreëerde teksten te gebruiken of om gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten , Alle merknamen en handelsmerken die worden vermeld in het internetaanbod en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de loutere vermelding, is het niet om de conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de betreffende pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. AVG

Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, wordt de overdracht van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis gedaan. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails wegens schendingen van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar op deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet, of niet meer legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van het document hiervan niet van invloed.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

7. Gebruik van Facebook-plug-ins

Dit aanbod maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "thumbs up" -teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: developers.facebook.com/plugins.

Wanneer een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert gebruikers daarom op basis van zijn kennisniveau:

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het aanbod heeft geopend. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de relevante informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en dit opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: www.facebook.com/policy.php.

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij bij Facebook uitloggen voordat hij de website bezoekt.

Het is ook mogelijk om sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

8. Opmerking over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1 ODR-VO

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u kunt downloaden opec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE.

Ons bedrijf neemt niet deel aan een vrijwillige regeling van geschillen met consumenten.

De Ruhr Tourismus GmbH neemt niet deel aan een procedure voor vrijwillige geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. Niettemin zijn wij verplicht u de contactgegevens van de verantwoordelijke instantie te geven:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, Telefoon: +49 7851 7957940*, E-Mail: mail(at)verbraucher-schlichter.de, Web: http://www.verbraucher-schlichter.de