Afdruk

Uitgever:
Samenwerking “Duitslands beste rivierroutes”
c/o Algemene Duitse Fietsclub,
Staatsvereniging Baden-Württemberg
Reinsburgstr. 97
70197 Stuttgart

E-mail: info@riverroutes.de

Directeuren:
Kathleen Lumma

Registratie inschrijving in het verenigingsregister:
Griffierechtbank: Kantongerecht Stuttgart
Registratienummer: VR 4963

Umsatzsteuer-ID:
Btw-identificatienummer volgens §27 a btw-wet: DE 190608166
WordPress-installatie:
BGP Benning, Gluth & Partner Oberhausen

hosting:
Ritter Technologie GmbH, Oberhausen

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 paragraaf 3 MDStV: Samenwerking “Duitsland's Top River Routes” (adres zoals hierboven)

Disclaimer:

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid fout. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

2. Verweise und Links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem was om dit te doen om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen onze eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgestelde databases waarvan de inhoud kan extern te benaderen. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om licentievrije grafieken, geluid documenten, videofragmenten en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat merken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen maar omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy

Als de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt het invoeren van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - toegestaan ​​zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

6.Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en maken analyse van uw gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere met website en internet gerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden, tenzij vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het veranderen van de instellingen van uw browser; echter, wijzen wij erop dat u niet in staat zijn om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken in dit geval. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op het bovenstaande en voor de hiervoor genoemde doeleinden beschreven wijze.

7. Gebruik van Facebook-plug-ins

Dit aanbod maakt gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel of een “thumbs up”-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken: ontwikkelaars.facebook.com/plugins .

Als een gebruiker een website van dit aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeert de gebruikers daarom op basis van hun kennisniveau:

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de relevante informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties om de privacy van gebruikers te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: www.facebook.com/policy.php .

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn lidgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij uitloggen bij Facebook voordat hij de website bezoekt.

Het is ook mogelijk om sociale plug-ins van Facebook met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

8. Informatie over online geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE te vinden.

Ons bedrijf neemt niet deel aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen.

Ruhr Tourismus GmbH neemt niet deel aan een vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. Desalniettemin zijn wij verplicht u de contactgegevens van de bevoegde autoriteit te verstrekken:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung eV
Strassburger Strasse 8
77694 Keel
Telefoon: +49 7851
E-mail: mail(at)consumer-schlichter.de
Web: www.verbraucher-schlichter.de