/user_upload/Image/RuhrtalRadweg/Hattingen_Ruhrtal_Slider.jpg

AVG

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

 

Ruhr Tourismus GmbH

Centroallee 261

46047 Oberhausen

Duitsland

Tel.: 0208-89959100

E-Mail: info@ruhr-tourismus.de

Website: www.ruhr-tourismus.de

 

II. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon dataveiligheid
 

Aanspreekpunt en verantwoordelijke mbt. dataveiligheid:

 

Dr. Ralf W. Schadowski

ADDAG GmbH & Co KG

Straßburger Straße 121

52070 Aachen

Duitsland

Tel.: +49241446880

E-Mail:

Website: www.addag.de

III. Algemene informatie omtrent gegevensverwerking

 

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

 

2. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 par. 1 lit. een algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6, lid 1 verlicht. b DSGVO als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen geldt, artikel 6, lid 1 lit. c DSGVO als juridische basis. Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO als juridische basis voor verwerking.

 

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is vervallen. Bovendien kan dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

 

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

 

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.
 

De volgende gegevens worden hier verzameld:

 

(a) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie

(b) Het besturingssysteem van de gebruiker
(c) internet-service-provider van de gebruiker

(d) IP-adres van de gebruiker

(e) Datum en tijd van de registrering

(f) Websites die het systeem van de gebruiker naar onze website leiden

(g) Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website aangeroepen kunnen worden.

 

De data worden enveneens in de logfiles van ons syseem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

 

2. Hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken, bieden de volgende diensten: Infrastructuur- en platformservices, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, beveiligingsservices en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om deze online service te gebruiken.

Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige aanbieding van dit online aanbod volgens Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Artikel 28 DSGVO (sluiting van contract voor contractverwerking).

 

3. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

4. Doel van de data-verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie. Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

5. Duur opslag data

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. In verband met registratie van data ter beschikbaarstelling van de website, is dit het geval, wanneer de betreffende zitting geeindigd is. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende client niet langer mogelijk is.

 

6. Oppositie en verwijdermogelijkheid

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen van de kant van de gebruiker geen weerwoord mogelijk.

 

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.

Onze website gebruikt cookies Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina wisseling.

De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden naar de cookies:

 

(a) Taalinstellingen

 

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 

(1) Ingevoerde zoekwoorden

(2) Aantal hits pagina.

(3) Gebruik van websitefuncties

(4) Bezoeker-ID
(5) Datum, tijd en duur van het bezoek

(6) Aantal bezoeken en paginaweergaven

(7) Herkomst (land en stad)

(8) besturingssysteem

(9) Apparaat (pc, tablet-pc of smartphone)

(10) Browser en alle gebruikte add-ons

(11) Resolutie van de computer

(12) Bezoekersbronnen (Facebook, zoekmachine of verwijzende website)

(13) Welke bestanden zijn gedownload?

(14) Welke video's werden bekeken?

(15) Zijn er op reclamebanners geklikt?

(16) Waar is de bezoeker gebleven? Heeft hij op andere pagina's van het portaal geklikt of heeft hij ze volledig verlaten?

(17) Hoe lang bleef de bezoeker?

 

De gegevens van de op deze manier verzamelde gebruikers worden geanonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de bellende gebruiker niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar dit privacybeleid.

Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband is er ook een verwijzing naar dit privacybeleid.

 

2. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, aangestoken. f DSGVO. Wettigheid waarop data-verwerking plaatsvind is toestemming van de gebruiker Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

 

3. Doel van de data-verwerking.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-wissel.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 

(a) Overdracht van taalinstellingen

 

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod constant optimaliseren. Bovendien betekent het gebruik van cookies dat de geselecteerde URL wordt weergegeven met het juiste logo voor de startpagina en de bijbehorende inhoud.

Voor deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

 

4. Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze website verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 

VI. Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

 

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid, met het verstrekken van persoonlijke gegevens, om brochures te bestellen. De gegevens worden ingevoerd in een formulier en naar ons verzonden en opgeslagen.
De gegevens worden ter verwerking verzonden naar:
 

(a) Deutsche Donau Tourismus e.V., Neue Straße 45, 89073 Ulm

 

(b) Koordinierungsstelle Elberadweg Nord, c/o Herzogtum Lauenburg, Marketing und Service GmbH, Elbstraße 59, 21481 Lauenburg/Elbe

 

(c) Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte, c/o Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide e.V., Domplatz 1b, 39104 Magdeburg

 

(d) Koordinierungsstelle Elberadweg Süd, c/o Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V., Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna

 

(e) Interessengemeinschaft Emsradweg, Schloßstr. 11, 33161 Hövelhof

 

(f) Kocher-Jagst-Radweg, c/o Arbeitsgemeinschaft Kocher-Jagst-Radweg, Geschäftsstelle c/o Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V., Karl-Kurz-Str. 44 · 74523 Schwäbisch Hall

 

(g) Mosellandtouristik GmbH, Kordelweg 1, 54470 Bernkastel-Kues

 

(h) Geschäftsstelle Neckartalradweg, Reinsburgstr. 97, 70197 Stuttgart

 

(i) Romantischer Rhein Tourismus GmbH, An der Königsbach 8, 56075 Koblenz

 

(j) Weserbergland Tourismus e.V., Deisterallee 1, 31785 Hameln

 

(k) HID Werkstätten Karthaus, Industriestraße 7, 48249 Dülmen

 

Deze data zijn:

 

  • Begroeting
  • Naam
  • Voornaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Land

 

2. SLL-encryptie

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

 

3. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde gegevens dienen voor de uitvoering van een contract waarvan de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, dus een extra wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO.

 

4. Doel van de data-verwerking.

De verzameling van persoonlijke gegevens van de gebruiker dient om het gewenste brochuremateriaal te leveren

 

5. Duur opslag data.

De gegevens die u invoert in het invoerformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is weggelaten (bijvoorbeeld na voltooiing van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

 

6. Oppositie en verwijdermogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als en indien, de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.

Hiertoe verklaart de gebruiker zijn herroeping op duidelijke wijze schriftelijk per e-mail.

Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

 

 

 

 

VII. Websiteanalysedienste

 

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

 

2.Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De webmaster heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

3. Doel van de data-verwerking.

De webmaster heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

4. Oppositie en verwijdermogelijkheid

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

5. Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TChVmevmsGgtwDdljrftL3IiFgyMPAyXecL6tIHU9zVeljWkqh1qD-5CARUH0OE-Thkp3vUU6Sg4MHuYN_zyroCJUguOszFkkZeYsNRNyknLcVQIP0M. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

VIII. Google-Adwords

 

1. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords

De webmaster heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Google AdWords staat een adverteerder toe om zoekwoorden in te stellen die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google weergeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina's met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties weer te geven op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website arriveert, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen in het informatietechnologiesysteem van Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Over de conversiecookie is, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam inkomsten genereerde, dat wil zeggen een aankoop voltooide of annuleerde. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat aan ons is verzonden via AdWords-advertenties, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren , Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De betreffende persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

2. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords

De webmaster heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten zien aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruiksvriendelijke advertenties maken en zo internetgebruikers toestaan om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of bekijken op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites belt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing die is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interessegerelateerde advertenties weer te geven.

De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden. De betreffende persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

IX. Rechten van de betrokkene

Worden door u op personen betrokken gegevens verwerkt, zijn zij in deze betrokkene. DSGVO en u hebben de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

 

1. Recht van toegang

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt. Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

 

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

 

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

 

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

 

(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

 

(5) het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

 

(6) het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

 

(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

 

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

 

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie betrekking heeft op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Art 46 GDPR in verband met de overdracht.

 

2. Recht op informatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

 

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

 

(1) als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode betwist, waardoor de controller de juistheid van uw persoonlijke informatie kan verifiëren;;

 

(2) de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens te eisen.

 

(3) de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

 

(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 (1) AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke verantwoordelijk zijn opwegen tegen uw redenen.

 

Als de verwerking van persoonsgegevens aan u toevertrouwd beperkt is, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of een van de lidstaten verwerkt worden.

Als de beperking van de verwerking na de hierboven genoemd voorwaarden beperkt zijn, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

 

4. Recht op wissen
 

4.1 Plicht om te wissen

 

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

 

(1) Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

 

(2) U herroept uw toestemming voor het verwerkingspareltje. Artikel 6 par. 1 lit. a of artikel 9 par. 2 lit. DSGVO en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.

 

(3) Overeenkomstig Artikel 21 lid 1 DSGVO dient u bezwaar in tegen de verwerking en er bestaan geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen,voor de verwerking, of u legt een claim overeenkomstig. Artikel 21 lid 2 DSGVO tegen verwerking überhaupt.

 

(4) Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 

(5) Het wissen van persoonsgegevens met betrekking tot u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

 

(6) De persoonlijke gegevens betreffende u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 (1) AVG.

 

4.2 Informatie aan derden

 

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en er is overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG neemt het passende maatregelen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze zijn aangetast, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

 

4.3 Uitzonderingen

 

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

 

(1) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

 

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag waardoor de voor de verwerking verantwoordelijke was;

 

(3) claims doen, uitoefenen of verdedigen.

 

5. Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van verwerking tot de verwerkingsverantwoordelijke hebt, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij: dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.

IHet is het recht van de verantwoordelijke persoon om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

 

(1) de verwerking geschied na toestemming volgens art. Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR of artikel 9 par. 2 lit. een DSGVO of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO en gebaseerd op

 

(2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

 

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

 

7. Recht op inspraak

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op grond van artikel 6 par. 1 lit. e of f DSGVO neemt bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van u niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe mailings.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Ongeacht richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

 

8. Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

 

9. Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

 

(1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

 

(2) toegestaan is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

 

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming

 

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, sub. a en g DSGVO van toepassing is en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, te handhaven, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en gehoord over aanvechten van het besluit.

 

10. Het recht tot beklag bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gevestigd is, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de AVG.