I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung en andere nationale Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Algemene Duitse Fietsclub,
Staatsvereniging Baden-Württemberg
Reinsburgstr. 97
70197 Stuttgart

Telefoon: 0711 /5047 9410
E-mail: info [at] adfc-bw.de

Website: https://bw.adfc.de

II Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

Algemene Duitse Fietsclub (ADFC)
Staatsvereniging Baden-Württemberg e. v.
Reinsburgstr. 97
70197 Stuttgart

Telefoon: 0711 /5047 9410
E-mail: gegevensbescherming [at] adfc-bw.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wir verarbeiten personenbezogene Data unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte and Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Data unserer Nutzer erfolgt regelmäßig na een Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme verguld in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die data durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt ''Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage''. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, ''Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage''.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te behartigen en de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerste belang, dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een bewaartermijn voorgeschreven door de genoemde normen verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens om een ​​contract af te sluiten of te vervullen.

IV Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

(a) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(b) Het besturingssysteem van de gebruiker
(c) De internetprovider van de gebruiker
(d) Het IP-adres van de gebruiker
(e) Datum en tijd van toegang
(f) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
(g) Websites waartoe het systeem van de gebruiker via onze website toegang heeft

Die gegevens werden voordelen in de Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten zusammen met anderen personenbezogenen Data des Nutzers findet nicht statt.

2. hosting

De hostingservices die we gebruiken, dienen om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, opslagruimte en databaseservices, beveiligingsservices en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om dit online-aanbod uit te voeren.

Hier verwerken we, of volgens onze hosting provider voorraadgegevens, contact informatie, inhoud van gegevens, contractgegevens, datagebruik, meta en communicatie gegevens van klanten, prospects en bezoekers van deze website aan de hand van onze legitieme belangen op een efficiënte en veilige levering van deze website. Art 6 para. 1 lit. f DSGVO in combinatie met Art 28 DSGVO (contractsluitingscontract afsluiten).

3. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

4. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

In deze doeleinden ligt ook ons ​​rechtmatig belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

5. Opslagduur

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Als de gegevens in logfiles worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Elke verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat het niet langer mogelijk is om de toegangsclient toe te wijzen.

6. Oppositie en verwijderingsoptie

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website en de Speicherung der Daten in Logfiles ist for the Betrieb of Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.

V. Gebruik van cookies

 

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd na het wisselen van pagina's.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

(a) Taalinstellingen

We gebruiken ook cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

(1) Zoektermen ingevoerd
(2) Frequentie van paginaweergaven
(3) Gebruik van websitefuncties
(4) Bezoekers-ID
(5) Datum, tijdstip en duur van het bezoek
(6) Aantal bezoeken en paginaweergaven
(7) Herkomst (land en stad)
(8) Besturingssysteem
(9) Apparaat (pc, tablet-pc of smartphone)
(10) browser en alle gebruikte add-ons
(11) Computerresolutie
(12) Verkeersbronnen (Facebook, zoekmachine of verwijzende website)
(13) Welke bestanden zijn gedownload?
(14) Welke video's bekeken?
(15) Is er op reclamebanners geklikt?
(16) Waar is de bezoeker naartoe gegaan? Heeft hij op andere pagina's van het portaal geklikt of heeft hij deze volledig verlaten?
(17) Hoe lang bleef de bezoeker?

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b) Juridische basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(a) Taalinstellingen overnemen

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe de website wordt gebruikt en zo kunnen we ons aanbod continu optimaliseren.

In deze doeleinden ligt ook ons ​​legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

d) Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies werden op de Rechner des Nutzers gespeichert en gemaakt door een unserer Seite übermittelt. Als de Nutzer een volle Kontrolle over de Verwendung van Cookies biedt. Er zijn verschillende soorten cookies in Ihrem. Internetbrowser kan een cookie vinden die door cookies kan worden gedecoreerd. Bereits gespeicherte Koekjes kunnen worden gemaakt van gelöscht. Overlijdt kann auch automatisch erfolgen. Werden Cookies voor onze website deaktiviert, kan niet worden gebruikt voor alle functies van de website vollumfänglich genutzt werden.

VI. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om brochures te bestellen door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden voor verwerkingsdoeleinden doorgegeven aan:

a) Deutsche Donau Tourismus eV, Neue Straße 45, 89073 Ulm

(b) Coördinatiebureau Elbefietspad Noord, c/o Herzogtum Lauenburg, Marketing und Service GmbH, Elbstraße 59, 21481 Lauenburg/Elbe

(c) Coördinatiebureau Elberadweg Mitte, c/o Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide eV, Domplatz 1b, 39104 Maagdenburg

(d) Coördinatiebureau Elbefietspad Zuid, c/o Tourismusverband Sächsische Schweiz eV, Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna

e) Belangengroep Emsradweg, Schloßstr. 11, 33161 Hövelhof

f) Kocher-Jagst-fietspad, c/o Kocher-Jagst-fietspadwerkgroep, kantoor c/o Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V., Karl-Kurz-Str. 44 · 74523 Schwäbisch Hall

(g) Mosellandtouristik GmbH, Kordelweg 1, 54470 Bernkastel-Kues

(h) Kantoor Neckartalradweg, Reinsburgstr. 97, 70197 Stuttgart

(i) Romantische Rhein Tourismus GmbH, An der Königsbach 8, 56075 Koblenz

(j) Weserbergland Tourismus eV, Deisterallee 1, 31785 Hameln

k) HID Werkstätten Karthaus, Industriestraße 7, 48249 Dülmen.

Deze data zijn:

- Aanspreektitel
- Naam
- Voornaam
- straat en huisnummer
- Postcode en stad
- Land

2. SSL-codering

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van SSL-codering en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen voor brochurebestellingen die u naar ons verzendt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt om een ​​contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren. De aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art.

4. Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker dient om het gewenste brochuremateriaal te leveren.

5. Opslagduur

De gegevens die u in het invoerformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

6. Oppositie en verwijderingsoptie

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.

Hiertoe verklaart de gebruiker zijn herroeping schriftelijk per e-mail op duidelijke wijze.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het bestellen van de brochure zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

VII. Diensten voor websiteanalyse

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door u kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van ''Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO''. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

3. Doel van de gegevensverwerking

De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

4. Oppositie en verwijderingsoptie

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

5. Bezwaar maken tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/XNUMX?hl=de.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

VIII. Google Adwords

1. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren waarmee een advertentie pas in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven als de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden op onderwerpgerelateerde websites verspreid.
De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door het tonen van relevante advertenties op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het tonen van advertenties van derden op onze website.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat om te begrijpen of een persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Op onze beurt gebruiken we deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokken persoon te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Ferner besteht sterven für betroffen sterven voordat Möglichkeiten persoon, interessenbezogen der Werbung zu durch Google widersprech dat. Hierzer muss sterven voordat betroffen persoon von jedem der von ihr aus den Link www.google.de/settings/ads genutzten Internetbrows aufrufen und dort sterven gewünschte van Einstellungen vornehmen.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden ingezien.

2. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Remarketing

De controller heeft Google Remarketing-services op deze website geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan dergelijke internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf stonden. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf daarom in staat om gebruikersvriendelijke advertenties te maken en zo de advertenties voor interesses van internetgebruikers te tonen.

De exploitant van de Google-remarketingdiensten is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of ze bekijken op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om advertenties te tonen die relevant zijn voor de interesses.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina's die de betrokkene heeft bezocht. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Ferner besteht sterven für betroffen sterven voordat Möglichkeiten persoon, interessenbezogen der Werbung zu durch Google widersprech dat. Hierzer muss sterven voordat betroffen persoon von jedem der von ihr aus den Link www.google.de/settings/ads genutzten Internetbrows aufrufen und dort sterven gewünschte van Einstellungen vornehmen.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden ingezien.

IX. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wordt u getroffen in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt.

Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Data oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5) das Bestehen een Rechts op Berichtigung of Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Data, een rechts op een Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen of Eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

(6) het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

(8) het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kunt u verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met. Artikel 46 AVG om te worden geïnformeerd in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1) wanneer Sie die richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2) de Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Data canhnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Data für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung of Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, of

(4) indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens van u is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang. Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal de verantwoordelijke persoon u hierover informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering

a) Verplichting om te wissen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Data sind für die Zwecke, für die sie erhoben of auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(2) U herroept uw ​​toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig ''Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte'' en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig ''Art. 21 Abs. 1 DSGVO'' en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig ''Art. 21 Abs. 2 DSGVO''.

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Data wurden unrechtmäßig verarbeitet.

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Data ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflightung nach dem Unionsrecht of the Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

(6) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig ''Art. 8 Abs. 1 DSGVO''.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en acc. ''Art. 17 Abs. 1 DSGVO'' het zal passende maatregelen nemen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze worden beïnvloed door de technologie en de implementatiekosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1) naar Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, of zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die in öffentlichen oder oder oder oder der Mitgliedstaaten wurde;

(3) naar Geltendmachung, Ausübung of Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5. Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit blijkt niet mogelijk of vergt een onevenredige inspanning.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke persoon over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak die van algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO vindt plaats om bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De persoon die verantwoordelijk is verwerkt niet langer de persoonlijke gegevens over u, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor een verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - de uitoefening van uw recht op verzet door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gedefinieerd - ongeacht richtlijn 2002 / 58 / EG.

8. Recht om de toestemmingsverklaring op grond van de wet op de gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten of Sowie Ihrerwortliche unterliegt

(3) met Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens ''Art. 9 Abs. 1 DSGVO'', tenzij ''Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO'' is van toepassing en er zijn passende maatregelen genomen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3), zal de verantwoordelijke persoon passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en gehoord over het betwisten van het besluit.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Niettegenstaande een anders administratieve of juridische procedures, heb je het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de plaats van de vermeende schending te bereiken als je van mening dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de DSGVO tegendeel.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht werd ingediend, de klager over de status en de resultaten van het bezwaar tot en met de mogelijkheid van een gerechtelijk beroep op grond van ''Art. 78 DSGVO''.